Obláček

Kurzy

Obláček
Obláček
Jóga

Klub Barevná loďka

Volnočasový klub pro osoby s mentálním postižením

Úterý  17.00 – 19.00

škola

Keramika

Kreativity není nikdy dost!

.Pondělí 
od 16.45 keramika pro děti,
od 18.00 keramika pro dospělé.
Přihlašování na 735 128 942

Aerobik

Kurz současného tance

Pro děti od 7 do 11 let

V pondělí od 15.30 nebo čtvrtek od 15.00.
Přihlašování na 774 971 486

Jóga

Tanečky

Pro děti od 4 do 7 let

Čtvrtek od 16.05 a 17.10.
Přihlašování na 774 971 486

škola

Jóga

Kurz jógy pro dospělé.

Úterý od 19.00 a 20.00.
Přihlašování na 606 792 425.

Aerobik

Skautky Amazonky

83. dívčí skautský oddíl

Schůzky každou středu
od 17.30 do 19.30

Do kurzů lze nastoupit po dohodě i během jejich konání.
Cena bude snížena poměrnou částí budoucích lekcí.

Kontakt

oddělovač

Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice je tu pro Vás. Ať už se chcete účastnit našich kurzů, aktivit,
nebo s námi navázat spolupráci, neváhejte nás kontaktovat!

GDPR

Vedoucí komunitního centra:
Jitka Vrbová

Telefon

+420 734 610 330

Email

kc@satalice.cz

Adresa

Ulice: K Rybníčku 8, 190 15,
Praha-Satalice.

Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice
Organizační složka MČ Praha-Satalice. K Radonicům 81, 190 15 Praha-Satalice

Evropské strukturální a investiční fondy, město Praha