Obláček

O projektu

Obláček
Obláček

Děkujeme všem, kteří pomohli,
nebo stále pomáhají

Obláček

Děkujeme všem, kteří pomohli,
nebo stále pomáhají

Název projektu: Komunitní centrum v městské části Praha – Satalice

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000133

Předmět projektu:

Projektem bylo vytvořeno komunitní společenské centrum revitalizací objektu bývalé sýpky v ulici K Rybníčku č.p. 8 v souladu s podmínkami 17. výzvy Operačního programu Praha pól růstu ČR pro osoby z cílových skupin a občany Satalic a okolí. Cílem projektu je integrovat znevýhodněné skupiny osob, aktivizovat je a zkvalitnit jejich život. Pomoci jim při začleňování do většinové společnosti a zapojit ostatní občany do komunitního způsobu života, z něhož nebude nikdo vyloučen.  Projekt má řadu významných partnerů, kteří se budou podílet na zajištění programové náplně komunitního centra.

Kontakt

Chcete s námi také navázat spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat!

GDPR

Vedoucí komunitního centra:
Eliška Portužáková

Telefon

+420 605 248 530

Email

kc@satalice.cz

Adresa

Ulice: K Rybníčku 8, 190 15,
Praha-Satalice.

}

Otevřeno

Po-Pá: 08:00-18:00
So-Ne: 10:00-16:00

Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice
Organizační složka MČ Praha-Satalice. K Radonicům 81, 190 15 Praha-Satalice